TRUNCATE TABLE – usuwanie wszystkich rekordów z tablicy – Kurs SQL

W języku SQL istnieje poza DELETE jeszcze jedno polecenie do usuwania danych z tabeli. Jest nim: TRUNCATE. Jego składnia jest następująca:

TRUNCATE nazwa_tablicy;

Polecenie TRUNCATE nie występuje z klauzulą WHERE, a po jego wywołaniu usuwane są wszystkie dane ze wskazanej tabeli. Nie można zatem wybrać konkretnych rekordów, które mają zostać usunięte.

Działanie TRUNCATE jest szybsze niż DELETE, dlatego jak chcecie usunąć wszystkie dane z tabeli zawierającej dużą ilość rekordów polecam jego użycie. Oczywiście struktura tabeli, kolumn, indeksów itp. pozostaje bez zmian. Chcesz poznać więcej różnic pomiędzy oboma poleceniami? Zajrzyj do wpisu: DELETE FROM i TRUNCATE TABLE – jakie są różnice.

Uwaga:

Jeżeli chcesz usunąć konkretne rekordy z tabeli skorzystaj z polecenia DELETE. Więcej na jego temat znajdziesz w artykule: DELETE FROM – usuwanie rekordów z bazy danych – Kurs SQL.