Informix-4gl Wprowadzenie i pierwszy program “Hello world”

Zanim zaczniemy pisać nasz pierwszy program w języku Informix-4gl, krótko czym w ogóle jest ten język.

Informix-4gl jest językiem programowania czwartej generacji. Został opracowany w latach 80’tych przez firmę Informix. Jego głównym architektem był: Chris Maloney. W kwietniu 2001 roku język ten został przejęty przez firmę IBM.

Informix-4gl obejmuje: wbudowany SQL, generator raportów, formularzy i ograniczony zestaw funkcji, instrukcji, pętli oraz obsługi tablic.

W celu rozpoczęcia pracy z IBM Informix-4GL musimy użyć komendy: i4gl. Po jej wywołaniu zobaczymy ekran jak poniżej:

Wybieramy następnie: Module -> New i wpisujemy nazwę naszego programu, np. hello_world. Poniżej prezentuje kod gotowego programu:

main

display 'Hello world!'

end main

Zmiany zapisujemy przyciskiem: F9, a następnie poprzez F10 przechodzimy do kompilowania, wybieramy: Compile -> Runable.

Komunikat: “A module was successfully compiled.” oznacza, że program został skompilowany pomyślnie. Możemy teraz wybrać: Save-and-exit. Opcją Run uruchomimy nasz nowy program.

Po opuszczeniu programu/kompilatora: i4gl na dysku zobaczymy dwa nowo powstałe pliki:
hello_world.4gl – kod źródłowy naszego programu
hello_world.4ge – skompilowany program