Jak odczytać hasło do wifi w Windows 10 i innych przy pomocy PowerShell?

O ile w systemie Windows 7 odczytanie zapisanego w systemie hasła do znanych sieci wifi było banalnie proste o tyle w systemie Windows 10 nie jest już to takie oczywiste. Jedną z pewnych i działających metod jest wykorzystanie PowerShell, którego znajdziecie już począwszy od Windowsa XP SP2.

Przejdźmy zatem do działania. W pierwszym kroku uruchom PowerShell – jest to bardziej rozbudowany niż command.com czy cmd interpreter poleceń. Znajdziesz go wpisując w okienku wyszukiwania: PowerShell.

Wpierw sprawdźmy jakie sieci wifi zapamiętał nasz system. Dokonamy tego wykonując w PowerShell polecenie:

netsh wlan show profiles;

W wyniku polecenia otrzymacie listę podobną do poniższej, przy czym u Was będą to oczywiście inne sieci:

PS C:\> netsh wlan show profiles;

Profile zasad grupy (tylko do odczytu)
--------------------------------------
  <Brak>

Profile użytkownika
-------------------
  Profil wszystkich użytkowników   : Inea
  Profil wszystkich użytkowników   : domowa
  Profil wszystkich użytkowników   : Redmi
  Profil wszystkich użytkowników   : Dom
  Profil wszystkich użytkowników   : TP-LINK
  Profil wszystkich użytkowników   : Thom_D00A0512
  Profil wszystkich użytkowników   : DAMIAN
  Profil wszystkich użytkowników   : Orange_Swiatlowod

W moim przypadku system Windows zapamiętał 8 sieci wifi.

Chciałbym teraz odczytać hasło do sieci: DAMIAN. Posłużę się zatem poniższym poleceniem:

netsh wlan show profile name="DAMIAN" key=clear;

Oczywiście jako parametr name należy wpisać nazwę sieci wifi, której hasło chcecie odczytać. W wyniku powyższego polecenia otrzymamy:

PS C:\> netsh wlan show profile name="DAMIAN" key=clear;

Profil DAMIAN w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej: 
======================================================================= 

Zastosowano: Profil wszystkich użytkowników  

Informacje o profilu
------------------- 
  Wersja         : 1
  Typ          : Bezprzewodowa sieć LAN
  Nazwa         : DAMIAN
  Opcje sterowania    : 
    Tryb połączenia  : Połącz ręcznie
    Emisja w sieci: połącz tylko, jeśli sieć wykonuje emisję
    Autoprzełączanie  : Nie przełączaj na inną sieć

Ustawienia łączności
--------------------- 
  Liczba identyf. SSID  : 1
  Nazwa SSID       : "DAMIAN"
  Typ sieci       : Infrastruktura
  Typ radia       : [ Dowolny typ radia ]
  Rozszerzenie dostawcy : Nieobecne

Ustawienia zabezpieczeń
----------------- 
  Uwierzytelnianie    : WPA2-Personal
  Szyfr         : CCMP
  Klucz zabezpieczeń   : Obecny
  Zawartość klucza    : TajneH@s!o123!

Hasło to: TajneH@s!o123! i znajduje się w polu: Zawartość klucza