Jak pobrać bierzącą datę/czas i wczorajszy dzień z systemu linux/unix?

W celu pobrania daty w systemach Linux/Unix możemy skorzystać z polecenia date.

Wyświetli nam ono aktualną datę i czas w formacie zależnym od ustawień, np:

date
Fri Feb 12 20:05:35 CET 2021

Możemy oczywiście zdefiniować format w jakim chcemy otrzymać datę stosując parametry, np:

date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S"
2021-02-12 20:05:35

Gdzie parametry oznaczają kolejno:

%Y – rok w formacie YYYY
%m – miesiąc w formacie MM
%d – dzień w formacie DD
%H – godzinę w formacie HH
%M – minuty w formacie MM
%S – sekundy w formacie SS
%y – rok w formacie YY

Wczorajszy dzień w formacie YYYY-MM-DD otrzymamy wykonując poniższe polecenie:

TZ=EST23ETD date +%Y-%m-%d

Jeżeli chcemy w skryptach sh przypisać jego wynik do zmiennej wczoraj wykonamy zatem polecenie:

wczoraj=echo $(TZ=EST23ETD date +%Y-%m-%d)
echo $wczoraj

Zakładając, że date zwróci nam 2021-02-12 to w wyniku powyższego polecenia otrzymamy: 2021-02-11