Jak usunąć pliki starsze niż x dni w systemie Linux/Unix

Często w systemach istnieje konieczność usuwania zbędnych plików, np. logów, plików zasileń itp. po określonej ilości dni od ich utworzenia. Możemy tego dokonać poniższym poleceniem:

find <ścieżka> -mtime +<ilość dni> -exec rm {} \;

Po find określamy ścieżkę w której wyszukujemy plików do usunięcia. Następnie poprzez -mtime +<ilość dni> wskazujemy jak stare mają być pliki (ilość dni) uwzględnione w procesie wskazanym przez -exec rm (rm – czyli usunięcia).

Przejdźmy teraz do przykładów:

find /opt/aplikacja/log -mtime +180 -exec rm {} \;

Powyższe polecenie usunie nam pliki z katalogu: /opt/aplikacja/log starsze niż 180 dni.

find /opt/archiwum/*.zip -mtime +30 -exec rm {} \;

Powyższe polecenie usunie nam pliki z rozszerzeniem zip z katalogu: /opt/archiwum/ starsze niż 30 dni.