Jak wysłać maila z powłoki systemu Linux/Unix

Aby wysłać wiadomość mailową z poziomu shell’a, powłoki systemu operacyjnego Linux/Unix skorzystamy z polecenia mail. Jego składnia jest następująca:

<treść>; uuencode <załączniki> | mail -s <temat> <odbiorcy>

Przejdźmy zatem do przykładów i wyjaśnień:

mail - s "Tutaj będzie temat wiadomości" mail@informatyk.pro

Powyższa komenda wyślę maila o pustej treści, temacie: Tutaj będzie temat wiadomości na adres: mail@informatyk.pro

uuencode plik.zip | mail - s "Wiadomość z załącznikiem" mail@informatyk.pro

Powyższa komenda wyślę maila o pustej treści z załącznikiem plik.zip, temacie: Wiadomość z załącznikiem na adres: mail@informatyk.pro

echo "To jest treść maila" | mail -s "To jest temat maila" adres@informatyk.pro

Powyższa komenda wyślę maila o treści: “To jest treść maila“, temacie: “To jest temat maila” na adres: mail@informatyk.pro

cat tresc.txt | mail -s "Treść maila pobrana z pliku" mail@informatyk.pro

Powyższa komenda wyślę maila o treści takiej jak zawartość pliku tresc.txt, temacie: “Treść maila pobrana z pliku” na adres: mail@informatyk.pro

echo "Treść maila"; uuencode plik.zip | mail -s "Temat maila" mail@informatyk.pro

Powyższa komenda wyślę maila z załącznikiem: plik.zip o treści: “Treść maila“, temacie: “Temat maila” na adres: mail@informatyk.pro

echo "To jest treść maila" | mail -s "Wiadomość do wielu osób" mail@informatyk.pro 
-c mailDW@informatyk.pro -b mailUDW@informatyk.pro, mail2UDW@informatyk.pro

Powyższa komenda wyślę maila o treści: “To jest treść maila” , temacie: “Wiadomość do wielu osób” na podstawowy adres: mail@informatyk.pro, kopię wiadomości tzw. DW na adres mailDW@informatyk.pro – definicja parametrem -c oraz kopię wiadomości do ukrytych adresatów tzw. UDW na adresy: mailUDW@informatyk.pro, mail2UDW@informatyk.pro – definicja parametrem -b.

W przypadku stosowania większej ilości adresatów niż jeden należy kolejne adresy rozdzielać znakiem przecinka. Treści wiadomości oraz tematów w przypadku gdy zawierają spację należy ubrać w cudzysłowowa.