Jak zablokować dostęp do strony internetowej WWW przez htaccess?

Jak zablokować lub ograniczyć dostęp do strony internetowej ?

Możemy wykorzystać do tego plik .htaccess znajdujący się w katalogu głównym, w którym przechowywane są strony.

  1. Blokowanie wszystkich poza wybranymi

Dostęp do zawartości strony będą mieli tylko użytkownicy, których adres IP znajduje się na liście Allow from. Dla wszystkich pozostałych dostęp jest zablokowany.

Order deny,allow
Deny from all
Allow from 101.102.103.104
Allow from 80.90.100.110
Allow from …
  1. Udostępnianie wszystkim, blokowanie wybranych

Poniższy kod wstawiony do .htaccess zablokuje dostęp do witryny użytkownikom, których adres znajduje się w sekcji Deny from. Wszyscy inni użytkownicy będą mieli dostęp do strony.

Order allow,deny
Deny from 101.102.103.104
Deny from 80.90.100.110
Deny from …
Allow from all