Odpowiednik tail w systemie Windows

W systemach z rodziny Unix/Linux możemy skorzystać z polecenia tail, które służy do między innymi do wyświetlenia określonej ilości ostatnich wierszy ze wskazanego pliku. Dodatkowo korzystając z przełącznika -f:

tail -f nazwapliku.log

możemy odczytać ostatnie linie dopisywane do pliku na “żywo”.

Czy istnieje zatem odpowiednik powyższej komendy w systemie Windows? Oczywiście, że tak.
Możemy skorzystać z Power Shell (powershell.exe), który jest wbudowany w każdy system Windows począwszy od wersji XP.

Polecenie wygląda następująco:

Get-Content .\nazwapliku.log -Wait