CREATE USER – tworzenie użytkownika w bazie danych SQL – Kurs SQL

Do tworzenia nowych użytkowników w bazie danych SQL służy polecenie CREATE USER. Jego składnia jest następująca:

CREATE USER nazwa_uzytkownika IDENTIFIED BY haslo;

Zatem, jeżeli chcielibyśmy utworzyć w bazie danych użytkownika o nazwie: pracownik i nadać mu hasło: Pr@c2022$ skorzystamy z polecenia:

CREATE USER 'pracownik' IDENTIFIED BY 'Pr@c2022$';

Kolejnym krokiem po utworzeniu użytkownika jest nadanie mu uprawnień. To w jaki sposób można nadawać i usuwać uprawnienia w bazie danych przeczytasz we wpisie: GRANT i REVOKE – nadawanie i odbieranie uprawnień w bazie danych SQL.