mysqldump – eksport bazy danych do pliku w mySQL wraz z przykładami

W mysql możemy wykonać eksport bazy danych na kilka sposobów, np. korzystając z narzędzi takich jak phpMyAdmin, czy aplikacji do zarządzania bazami danych jak dbVisualizer, HeidiSQL bądź innymi. Możemy również skorzystać z narzędzia wbudowanego w serwer mysql o nazwie mysqldump.

Jak możemy to zrobić? Musimy wykorzystać do tego linię komend/wiersz poleceń i wywołać mysqldump z odpowiednimi parametrami.

Składnia polecenia:

mysqldump -h serwer -u użytkownik nazwa_bazy -p > plik_z_baza.sql

Objaśnienie parametrów:

serwer – to serwer na którym znajduje się baza danych
użytkownik – to nazwa użytkownika, który posiada uprawnienia do bazy danych
nazwa_bazy – to nazwa bazy danych, którą chcemy eksportować
plik_z_baza.sql – nazwa pliku do którego zapisujemy bazę danych

Przykład polecenia:

mysqldump -h informatyk.pro -u itblog blog -p > itblog_baza.sql

Po wydaniu powyższego polecenia zostaniemy poproszeni o podanie hasła do bazy danych. W przykładzie dokonamy eksportu bazy blog do pliku itblog_baza.sql z serwera informatyk.pro autoryzując się jako użytkownik itblog

mysqldump -h localhost -u root nauka -p > nauka.sql

Tym razem dokonamy eksportu bazy nauka z serwera lokalnego logując się na użytkownika root i zapisując bazę do pliku nauka.sql