DROP TABLE – usuwanie tabel z bazy danych – Kurs SQL

Możliwość usuwania tabel w języku SQL daje nam funkcja DROP TABLE. Jej składnia jest następująca:

DROP TABLE nazwa_tabeli;

W przypadku polecenia DROP TABLE nie możemy stosować klauzuli WHERE.

Jeżeli chcemy usunąć kilka tabel możemy kolejno za przecinkiem podawać ich nazwy (uwaga: nie we wszystkich silnikach baz danych taka konstrukcja zadziała). Przykład takiego polecenia znajdziecie poniżej:

DROP TABLE tabela1, tabela2, tabela3;

Powyższe polecenie skasuje: tabela1, tabela2 oraz tabela3.

Jeżeli chcemy usunąć tabelę, która w swojej nazwie zawiera znak spacji musimy użyć ` (grawisa). Przykład takiej konstrukcji znajdziecie poniżej:

DROP TABLE `nazwa tabeli`;

lub w przypadku kilku usuwanych tabel:

DROP TABLE `stara tabela`, `nazwa tabeli`;