DROP DATABASE – usuwanie całej bazy danych – Kurs SQL

Przy pomocy języka SQL możemy usunąć całą bazę danych, wraz z całą zawartością: danymi, tabelami, indeksami, widokami, trigerami itp. Służy do tego polecenie DROP DATABASE, którego składnia jest następująca:

DROP DATABASE nazwa_bazy;

Jak możemy usunąć bazę danych, której nazwa zawiera znak spacji?

Należy wtedy całą nazwę bazy danych wziąć w tzw. grawisy, zwane także backticks lub backquotes, czyli znak ` – występujący na tym samym klawiszu co tylda ~. Spójrzmy na przykład:

DROP DATABASE `moja baza danych`;

Uwaga:

Zanim wydacie polecenie DROP DATABASE upewnijcie się 10 razy, czy aby na pewno chcecie usunąć tą konkretną bazę danych!