Jak w PHP formatować liczbę, czyli zmiana prezentacji liczby

Czasami istnieje konieczność zmiany formatu prezentacji liczby na bardziej czytelniejszy. W języku PHP wykorzystać możemy do tego funkcję number_format, która przyjmuje jeden, dwa bądź cztery parametry. Za jej pomocą możemy między innymi określić separator tysięcy i dziesiętny.

Składnia funkcji number_format jest następująca:

number_format(liczba, miejsca dziesiętne, separator dziesiętny, separator tysięcy)

Poniższe przykłady będą oparte na liczbie: 123456789.01234

W przypadku użycia jednego parametru, wartość dziesiętna jest ucinana, a separator tysięczny ustawiany jest jako przecinek:

<?php
$x=123456789.01234;
echo number_format($x);

# otrzymamy 123,456,789
?>

Gdy użyjemy dwóch parametrów – tak jak na poniższym przykładzie, wartość dziesiętna definiowana jest przez drugi parametr. Separator tysięczny domyślnie ustawiany jest jako przecinek:

<?php
$x=123456789.01234;
echo number_format($x,2);

# otrzymamy 123,456,789.01
?>

Dla wariantu z użyciem czterech parametrów, wartość dziesiętna określana jest przez drugi parametr, separator dziesiętny przez trzeci parametr, separator tysięcy przez czwarty parametr:

<?php
$x=123456789.01234;
echo number_format($x,2, ",", " ");

# otrzymamy 123 456 789,01
?>