mysql – import z pliku do bazy danych mysql wraz z przykładami

Tak jak w przypadku eksportu bazy danych, import możemy również dokonać przy użyciu narzędzi do zarządzania bazą danych oraz korzystając z programu dostarczonego wraz z serwerem mysql wraz z odpowiednimi parametrami. W przypadku małych baz danych import możemy dokonać np. przez phpMyAdmin. Jeżeli jednak nasza baza jest sporych rozmiarów i import przez zewnętrzne narzędzia jest niemożliwy skorzystajmy z programu mysql wraz z odpowiednimi parametrami.

Składnia polecenia:

mysql nazwa_bazy -h serwer -u użytkownik -p < plik_z_baza.sql

Objaśnienie parametrów:

serwer – to serwer na którym znajduje się baza danych
użytkownik – to nazwa użytkownika, który posiada uprawnienia do bazy danych
nazwa_bazy – to nazwa bazy danych, do której chcemy zaimportować
plik_z_baza.sql – nazwa pliku z którego będziemy importować dane do bazy danych

Przykład polecenia:

mysql blog -h informatyk.pro -u itblog -p < itblog_baza.sql

Po wydaniu powyższego polecenia zostaniemy poproszeni o podanie hasła do bazy danych. W przykładzie wykonamy import danych z pliku itblog_baza.sql do bazy blog znajdującej się na serwerze informatyk.pro autoryzując się jako użytkownik itblog.

mysql nauka -h localhost -u root -p < nauka.sql

Tym razem dokonamy importu bazy nauka z pliku nauka.sql do serwera lokalnego logując się jako użytkownik root.