PHP konwersja TIMESTAMP na inny format daty i czasu

Aby przekonwertować czas wyrażony w formacie TIMESTAMP na formę zrozumiałą dla człowieka, możesz skorzystać z funkcji date, podając jako jej argument format daty i czasu w jakim chciałbyś otrzymać wynik. Zobaczmy wpierw przykład:

echo $_SERVER['REQUEST_TIME'];

Powyższe polecenie zwróci nam wynik w formacie Unix TIMESTAMP, czyli liczby sekund, która upłynęła od 1 stycznia 1970 roku (UTC), czyli np: 1606348767

Aby dokonać zamiany TIMESTAMP na czytelny format daty i czasu możemy użyć:

echo date('Y-m-d H:i:s', 1606348767);

Możemy oczywiście od razu dokonać konwersji czasu zwracanego przez zmienną: $_SERVER[‘REQUEST_TIME’] wykonując:

echo date('Y-m-d H:i:s', $_SERVER['REQUEST_TIME']);

Ponieważ podaliśmy w parametrze funkcji date format: ‘Y-m-d H:i:s’ date otrzyamamy w postaci;

2020-11-26 00:59:27