UNLOAD TO czyli jak wyładować/eksportować dane z bazy danych Informix SQL do pliku

Aby wyładować/wyeksportować dane z bazy korzystając z Informix SQL posłużymy się poleceniem UNLOAD TO. Jego składnia przedstawiona jest poniżej:

UNLOAD TO 'plik.txt'
select * from nazwa_tablicy;

Domyślnym separatorem w pliku jest znak | (pipe). Aby zmienić separator należy dodać słówko DELIMITER i wskazać w cudzysłowu znak separatora, tak jak poniżej:

UNLOAD TO 'plik.txt' DELIMITER ';'
select * from nazwa_tablicy;

Możemy oczywiście eksportować dowolnie wybrane kolumny z zapytania select, zamieniając znak * (gwiazdki) na nazwy kolumn, rozdzielane przecinkami, np:

UNLOAD TO 'plik.txt' DELIMITER ';'
select kolumna1, kolumna2, kolumna3 from nazwa_tablicy;

W jaki sposób można eksportować puste wartości bez znaku ukośnika przeczytasz w artykule: UNLOAD wartości pustej bez znaku / w pliku wynikowym w Informix SQL.