SELECT, FROM, WHERE, BETWEEN i IN – Kurs języka SQL (polecenie SELECT cz. 4)

Przy warunkach ograniczających zwracane wyniki nie omówiłem jeszcze dwóch podstawowych. Należą do nich: BETWEEN oraz IN. Pierwszy z nich określa zakres wartości jakie pole z bazy danych (argument) musi spełniać aby zapytanie SELECT zwróciło wyniki, drugi zaś zbiór tych wartości.

Aby lepiej zrozumieć działanie BETWEEN oraz IN przejdziemy do przykładów. Oprzemy je na znanej już tabeli pracownicy.

pracownicy

BETWEEN – określamy zakres wartości dla danego pola bazy danych. Jeżeli argument znajduje się w zakresie wartości to polecenie SELECT zwróci wyniki

Przykład 1

Wyświetl pracowników, których id znajduje się w zakresie 235 - 237. Zatem id które będą brane pod uwagę to: 235, 236 oraz 237. Gotowe zapytanie SQL wygląda zatem następująco:

SELECT * FROM pracownicy WHERE id BETWEEN 235 AND 237;

Wynik SQL:

Przykład 2

Teraz chcielibyśmy wyświetlić pracowników, dla których pierwsza litera imienia znajduje się w zakresie od A do M. Zapytanie SQL przyjmie zatem postać:

SELECT * FROM pracownicy WHERE substr(imie,1,1) BETWEEN 'A' AND 'M';

Wynik SQL:

IN – wskazujemy zbiór wartości dla danego pola bazy danych. Jeżeli argument znajduje się w zbiorzez wartości to polecenie SELECT zwróci wyniki

Przykład 1:

Wyświetl pracowników o numerach id 234 oraz 237. Gotowe zapytanie SQL wygląda następująco:

SELECT * FROM pracownicy WHERE id IN (234, 237);

Wynik SQL:

Przykład 2:

Wyświetl pracowników, których pierwsza litera imienia to: J, Z, W lub C. Poniżej gotowy SQL:

SELECT * FROM pracownicy WHERE substr(imie,1,1) IN ('J','Z','W','C');

Wynik zapytania SQL: