SEQUENCE – NEXTVAL i CURRVAL – obecna i nastepna wartosc sekwencji Oracle

Aby sprawdzic aktualna wartosci sekwencji o nazwie “nazwa” uzyjemy nazwa.currval

select nazwa.currval from dual;

Aby zwiekszyc zawartosc sekwencji uzyjemy nazwa.nextval

select nazwa.nextval from dual;